Начало » Условия за лизинг


  • В нашият офис може да получите подробна информация за предлаганите от нас услуги, както и да получите помощ в избора на най-подходяща схема за финансирането което ви е необходимо! След като одобрите схемата попълвате анкетна карта, с която описвате желаният автомобил, неговата цена, първоначалната вноска която иската да внесете, желаният лизингов период и данни за контакт.
  • Срокът в който може да поучите отговор е в рамките на работния ден след подаване на необходимите документи.
  • Заплащането на лизинговите вноски започва един месец след подписване на лизинговият договор.
  • В случай на желание за предсрочно изкупуване на лизинговата вещ, нашите служители ще направят справка за задълженията ви в случай на предсрочно погасяване и ще ви предложат подходяща схем за изплащането им.
  • Прехвърлянето на собствеността става с нотариално заверен договор след изплащане на всички дължими лизингови вноски /без начисляване на наказателни лихви за погасяването преди крайния срок / !
Необходими Документи за лизинг:
За частни лица:
1. Потвърдена и подписана от застрахователя анкетна карта на лизингополучателя.
2. Двустранно копие от лична карта и от свидетелство за управление на лизингополучателя.
3. Копие от талона на автомобила.
4. Копие от пътен данък.
5. Копие технически преглед .
6. Копие на застраховка Гражданска отговорност.
7. Оригинална разчетна схема.

За Фирми -допълнително:
1. копия от съдебни решения за регистрация с подпис и печат вярно с оригинала
2. съдебно удостоверение за актуално състояние, издадено не по-късно от 2 месеца преди сключване то на договора за лизинг
3. актуално съдебно удостоверение че фирмата не е в несъстоятелност
4. удостоверение за БУЛСТАТ
5. декларация за данъчна регистрация -копие вярно с оригинала с подпис и печат
6. копие (двустранно) от личната карта на Управителя

 
Created by Net 4 You