Начало » Застраховки


ТАРИФА ЗА ЗАСТРАХОВКА "АВТОКАСКО"

Вид МПС

Изминали години от датата на

Покрити рискови съгласно Клауза

производство

"1"

"2"

"3"

"4"

"5"

"6"

Леки автомобили и товарни с общо тегло до 3.5 тона

До 5 години

5.00%

4.28%

0.50%

3.74%

3.02%

1.68%

До 10 години

5.84%

5.00%

0.59%

4.37%

3.53%

1.68%

Над 10 години

6.68%

5.67%

0.67%

5.00%

4.03%

1.68%

Товарни с общо тегло над 3.5 t, влекачи, ремаркета и полуремаркета

До 5 години

1.68%

1.51%

0.21%

1.26%

1.01%

1.26%

До 10 години

2.10%

1.85%

0.29%

1.60%

1.26%

1.26%

Над 10 години

2.52%

2.18%

0.34%

1.93%

1.51%

1.26%

Автобуси

До 5 години

2.52%

2.10%

0.42%

1.93%

1.60%

1.51%

До 10 години

3.78%

3.36%

0.50%

2.86%

2.27%

1.51%

Над 10 години

5.04%

3.36%

0.50%

3.78%

3.02%

1.51%

Трактори, селскостопанска и строителна техника

До 5 години

0.84%

0.55%

0.17%

0.67%

0.38%

0.21%

До 10 години

1.01%

0.67%

0.21%

0.84%

0.46%

0.21%

Над 10 години

1.26%

0.84%

0.29%

1.01%

0.59%

0.21%

Мотоциклети, мотопеди и мототриколки

До 5 години

НЕ

4.20%

3.70%

НЕ

2.52%

НЕ


Клауза „1” – покрити всички рискове
Клауза „2” – покрити всички рискове без кражба и грабеж
Клауза „3” – пожар и природни бедствия
Клауза „4” – пътно-транспортни произшествия, кражба и грабеж
Клауза „5” – пътно-транспортни произшествия
Клауза „6” – кражба


ЗАСТРАХОВКИ ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ СКЛЮЧЕНИ ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА ОТ ДАТА ДО ДАТА

Вид

Застраховка сключена за срок от една година в интервала от време:

от 16.09.05

от 16.10.05

от 16.11.05

след 16.12.05

до 15.10.05

до 15.11.05

до 15.12.05

Леки МПС до 1 800 см 3

145.80 лв

152.10 лв

159.30 лв

165.60 лв

Леки МПС над 1800 до 2500 см3

197.10 лв

207.00 лв

216.00 лв

225.00 лв

Леки МПС над 2 500 см 3

425.70 лв

445.50 лв

465.30 лв

485.10 лв

Мотоциклети, мотопеди, триколк

45.90 лв

48.60 лв

50.40 лв

52.20 лв

Багажни и къмпинг ремаркета

36.00 лв

37.80 лв

39.60 лв

40.50 лв

Товарни автомобили до 20 т

238.50 лв

249.30 лв

260.10 лв

270.90 лв

Товарни автомобили над 20 т

307.80 лв

322.20 лв

336.60 лв

351.00 лв

Седлови влекачи

314.10 лв

328.50 лв

342.90 лв

358.20 лв

Товарни ремаркета до 10 т

48.60 лв

50.40 лв

52.20 лв

54.90 лв

Товарни ремаркета над 10 т

51.30 лв

54.00 лв

55.80 лв

58.50 лв

Автобуси до 20 места

267.30 лв

279.90 лв

292.50 лв

304.20 лв

Автобуси над 20 до 40 места

315.90 лв

331.20 лв

345.60 лв

360.00 лв

Автобуси над 40 места

440.10 лв

460.80 лв

480.60 лв

501.30 лв

Тролейбуси, трамвайни мотриси

194.40 лв

203.40 лв

212.40 лв

221.40 лв

Други

91.80 лв

96.30 лв

99.90 лв

104.40 лв

ЗАСТРАХОВКА ЗЛОПОЛУКА И ПЪЛНА ТРАЙНА ЗАГУБА НА ТРУДОСПОСОБНОСТ – 0,2% ОТ ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА СУМА

 
Created by Net 4 You